Панорама Днепропетровска 1982 года (снято с 1-го корпуса ДНУ)

< Вернуться на сайт        | Панорама 1 | Панорама 2 | Панорама 3 | Панорама 4 | Панорама 5 |